Škôlkari do práce!

Nie, žiadna detská práca sa konať nebude. Predmetom tohto komentára je tretia okamžitá výdavková priorita – budovanie škôlok. Je reakciou na komentár hlavného úradníka IFP, ktorý k Programu stability uviedol: „Medzi okamžité výdavkové priority patrí najmä odmeňovanie učiteľov a zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a budovanie kapacít predškolského vzdelávania“.

Ekonomické mýty na slovenských školách

INESS koncom minulého roku organizoval pre študentov stredných škôl esejistickú súťaž na tému: Aká je cena štátu a kto ju platí? Úlohou bolo zamyslieť sa nad tým, či príspevky ich rodičov na chod štátu zodpovedajú protihodnote, ktorú od štátu dostávajú. Rovnako tiež mali identifikovať výdavky štátu či obce, ktoré považujú za rozumne vynaložené a naopak, opísať tie, ktoré považujú za zbytočné alebo v ktorých vidia zvýšenú mieru plytvania.

Platy učiteľov

Šéf učiteľských odborov chce najprv zvyšovať platy, až potom rozlišovať kvalitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards