Ficov rozpočet ohrozujú dane. Experti mu príliš neveria (Finweb)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre Finweb dňa 13.12. 2012, slovenský rozpočet čelí dvom najväčším rizikám - oslabeniu zahraničného dopytu a neschopnosti znižovať výdavky. Keďže na to prvé vláda vplyv nemá, mala by sa sústrediť na výdavky.

Ficov rozpočet ohrozujú dane. Experti mu príliš neveria (Finweb)

Je rozpočet reálny a na koho najviac dopadne? Ekonomickí analytici nadšení nie sú.

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa

Pozitívom rozpočtu je, že počíta so znížením deficitu pod 3 % HDP. Hlavným rizikom pre dosiahnutie tohto cieľa je však spomaľovanie ekonomiky, ktoré bude mať negatívny dopad na daňové príjmy. Je preto možné, že vláda bude musieť v priebehu budúceho roku realizovať dodatočné úsporné opatrenia, aby plánovaný deficit dosiahla. Negatívny dopad na daňové príjmy môže mať aj daňová optimalizácia, ku ktorej zrejme siahnu niektoré firmy v dôsledku zvýšenia daní z príjmov pre právnické osoby. Bremeno fiškálnej konsolidácie však nebudú niesť len firmy, ale aj lepšie zarábajúci zamestnanci, živnostníci a dohodári.

Jiří Cihlář, Next Finance

Najprv treba povedať, že slovenský návrh rozpočtu pre rok 2013 bol konštruovaný na predpoklade, že navýšenie príjmov slovenského rozpočtu pokryje zvýšenie daní pre firmy. To potom umožnilo vláde väčšiu operatívnosť pri zostavovaní výdavkovej stránky rozpočtu. Vďaka tomu stanovila, že sa schodok rozpočtu za celý rok sa dostane pod toľkokrát diskutovanú hranicou 3% HDP, ktoré stanovujú Maastrichtské kritériá. Hoci nechcem tento rozpočet napádať, bude veľmi zložité dosiahnuť takého navýšenie daňových príjmov, ktoré si vláda od zvýšenia sadzby dane pre firmy z 19 na 23%, pretože to môže čiastočne odradiť investorov od nových projektov.

Radovan Ďurana, INESS

Rozpočet, ktorý svoju rezervu rozpustí ešte pred schválením, rozhodne neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti. Pozitívne však hodnotíme snahu ministerstva financí aktualizovať očakávané daňové príjmy. Slovenský rozpočet čelí dvom najväčším rizikám - oslabeniu zahraničného dopytu a neschopnosti znižovať výdavky. Keďže na to prvé vláda vplyv nemá, mala by sa sústrediť na výdavky.

Vladimír Gešperík, Capital Markets

V moci politikov je naplniť trojpercentný limit rozpočtového deficitu. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že v extrémnom prípade, ak sa situácia nebude vyvíjať podľa predpokladov a plánov, reálne pomôže iba zvýšenie DPH, čo však aktuálna garnitúra odmieta. Alternatívne riešenia môžu byť extrémne nepríjemné a obávam sa, že nie šalamúnske, ale skôr mocenské.

Stanislav Pánis, JT Banka

Áno, ak bude mať vláda dostatočne silnú vôľu držať  pevnú ruku nad štátnou kasou. Znamená to, okrem iného, v prípade potreby ochotu prijať dodatočné  úsporné opatrenia v budúcom roku, ak bude ekonomický vývoj a situácia v externom prostredí horšia ako pôvodné prognózy.

Finweb, 13.12. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards